کانال سیگنال رسان صرفا بمنظور ارائه اطلاعیه های معاملاتی و تحلیل در بستر کانال تشکیل شده است و عضویت در این کانال برای عموم سرمایه گذاران و فعالان بازار بوس کشور آزاد است .